Skip to content

Takchin Saffron, thương hiệu tiêu biểu chương trình Trên Đường Hội Nhập trên HTV9

  • by

Nhụy hoa nghệ tây – Saffron Takchin được HTV9 ghi hình và nhận định là nhụy hoa nghệ tây (saffron) có chất lượng sợi nhập khẩu cao cấp nhất. Có đầy đủ chứng từ nhập khẩu từ Iran. Đạt chuẩn ISO 9001.

takchin saffron nhuy hoa nghe tay htv9

Leave a Reply

Your email address will not be published.